طی گزارش به عمل آمده معاون عملیاتی ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی به طور رسمی اعلام کرد: اگر از فاصله 3 متری به تشخیص ماموران، داخل خودرو قابل مشاهده نباشد طبق مقررات، شیشه دودی غیرمجاز تلقی شده و قابل اعمال قانون است.