نصب شیشه بالکنی موجب ایجاد فضایی مشابه فضاهای داخلی در ساختمان میشود که به این ترتیب میتوان از فضای داخل بالکن نیز به عنوان فضای قابل استفاده جهت قرار دادن وسایلی که به نحوی جزو لوازم مورد احتیاج ولی در الویت دوم در منزل هستند استفاده کرد,با نصب شیشه بالکنی در هر زمان و به آسانی میتوان شیشه ها را باز و بسته کرد و تعداد و ترتیب باز شدن شیشه ها نیز سلیقه ای میباشد به این ترتیب که هم میتوان یک یا دو فریم از شیشه ها را باز کرد و یا همه شیشه ها را باز کرد تا فضای یکپارچه بالکن را مثله روز اول در اختیار داشت,علاوه بر ایجاد زیبایی خاص در نمای بالکن از بیرون و داخل مزیت های مهم شیشه های بالکنی شامل موارد زیر میباشد:مزیت های استفاده از شیشه های بالکنی

1-جلوگیری از ورود گرد و غبار و باد و باران به داخل فضای بالکن 100%
2-جلوگیری از ورود پرنده ها و حشرات مزاحم به داخل فضای بالکن 100%
3-جلوگیری از هدر رفت گرمای داخل ساختمان و ممانعت از ورود هوای سرد به داخل 90%
4-حائل شدن در برابر تابش اشعه مستقیم نور خورشید   30%
5-کاهش چشمگیر نفوذ آلودگی صوتی ایجاد شونده در بیرون از ساختمان به داخل واحد 70%

 

آخرین مقالات

مشتریان ما